Odbiór mieszkania od dewelopera

Kupując mieszkanie do dewelopera często trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na to, aż inwestycja zostanie ukończona. Kiedy w końcu nadchodzi upragniony termin odbioru należy przygotować się na bardzo dokładne oględziny danego lokalu! Co powinno się wydarzyć podczas odbioru? Należy sprawdzić to, czy praca została w stu procentach wykonana zgodnie z wspólnie ustalonymi założeniami.

Należy wręcz dosłownie zajrzeć w każdy kąt i sprawdzić jakość wykonania prac, a jeżeli coś jest nie tak to fakt ten należy zgłosić. Częstym błędem jest zgłoszenie wad tylko ustnie i umówienie się w ten sam sposób na ewentualne poprawki – w ten sposób ryzykuje się, że poprawki nigdy nie zostaną wykonane! Wszystkie źle wykonane prace trzeba zapisać na dokumencie i określić datę wykonania poprawek. Jeżeli deweloper w ustalonym terminie nie dokonana napraw to można starać się o obniżenie ceny nieruchomości lub o opłacenie nowej ekipy budowlanej. Dopiero po poprawkach powinno się podpisać umowę kupna – sprzedaży i zapłacić ustaloną cenę.

Comments are closed.